دانشگاههای رده عالی
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

دانشگاههای رده عالی


دانشگاههای رده عالی ، دانشگاههایی هستند که از نظر رتبه بندی در حد خوب و عالی دانشگاههای امریکایی قرار دارند ، که این دانشگاهها همگی مورد تایید ( Accredited ) هستند و مدارک صادر شده از سوی این دانشگاهها بهمراه تائیدیه از سوی دولت امریکا صادر میگردد .
اکثراین دانشگاهها داری کلاسهای حضوری هستند و امکان ادامه تحصیل را برای شما فراهم خواهند کرد.

مدارک رده عالی (ممتاز) براحتی قابل استفاده برای ادامه تحصیل در داخل ایران و یا سایر دانشگاههای سراسر دنیا و همچنین قابل استفاده برای کاریابی و یا اخذ امتیاز مهاجرت هستند.
ضمنا مدارک رده عالی
براحتی قابل استفاده در داخل ایران و ارائه به ادارت و سازمانهای دولتی میباشند.


مدارکی که امکان صدور آن در این رده دانشگاهی وجود دارد به شرح زیر است:

1- اصل دانشنامه با مهر برجسته
2- ریز نمرات
3- گواهی فارغ التحصیلی
4- گواهی تخصص
5- جایزه پایان نامه
6- تقدیرنامه
7- کارت فارغ التحصیلی
8- معرفی نامه از سوی اساتید دانشگاه جهت اخذ پذیرش تحصیلی
9- تاییدیه مدارک صادر شده از سوی دولت امریکا

این دانشگاهها اغلب دارای شعبه در کشورهای مختلف میباشند و ادامه تحصیل و اخذ پذیرش تحصیلی از طریق مدارک این رده دانشگاهی براحتی امکان پذیر است.

مقطع تحصیلی هزینه (ریالی و یا دلاری)
دیپلم دبیرستان  
200
دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
فوق دیپلم  
1200 دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
لیسانس  
1500 دلار

(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
فوق لیسانس  
1800 دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
دکترا  
2100 دلار

(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
   

نام دانشگاههایی که این مدارک را صادر خواهند کردشما میتوانید هزینه را بصورت ریالی و یا بصورت دلاری بپردازید