اعتبار مدارک
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اعتبار مدارک

مواردی که در حیطه وظایف وزارت علوم امریکا نیست

براساس دهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده ، دولتهای بزرگ به استناد قوانین به ایالات متحده وکالت نخواهند داد و همچنین از سوی ایالات از این امر جلوگیری نخواهد شد.
و این حق برای ایالات و مردم محفوظ خواهد ماند.
هیچ موضوع ویژه ای در قانون اساسی امریکا در خصوص تحصیلات عالی ابراز نشده است ، از اینرو این امر به خارج از حیطه فعالیت فدرال محول گردیده است.
در اساسنامه تاسیس سازمان آموزش عالی ، اتحادیه کاملا شفاف قصد خود را به دبیر وزارت علوم و سایر بخشهای مرتبط تفهیم نموده است و بخشهای مرتبط به هیچ عنوان حق دخالت و کنترل در برنامه درسی و دستورالعمل آموزشی و اجرایی و یا انتخاب هیئت علمی موسسات آموزش عالی و دانشگاهها و محل تاسیس دانشگاهها و کالجها و توسعه دوره تحصیلات و ساختار پیش نیازهای ثبت نام دانشگاهها و امر فارغ التحصیلان نخواهد داشت.
و کلیه موارد فوق از طریق سازمانها و اتحادیه های ایالتی ازجمله دولتی و خصوصی از هر نوع قابل اعمال میباشد و از طریق وزارت علوم امریکا هیچگونه اعمال نظری صورت نخواهد گرفت.

جهت مشاهده لینک وزارت علوم امریکا اینجا کلیک کنیدآیا این مدارک دانشگاهی نیازی به دریافت تائیدیه از شرکتهای دیگر دارد ؟


خیر ، مدارک ارائه شده از سوی شرکت آفرند به همراه کلیه تائیدیه های لازمه ارائه میگردد و خدمات اخذ تائیدیه مدارک دانشگاهی توسط آفرند بطور رایگان به کلیه مشتریان ارائه خواهد شد.

بنابراین به هیچ عنوان شما نیازی به مراجعه به شرکت و یا اشخاص ثالث جهت اخذ تائیدیه مدارک نخواهید داشت.