Chat with us, powered by LiveChat تاییدیه WES
تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

تاییدیه WES

WES


جهت اقدام برای دریافت تاییدیه مدارک دانشگاهی شما از سوی سازمان WES کانادا لطفا فرم زیرا را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید.

کارشناسان آفرند ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد.


فرم درخواست اقدام برای اخذ تاییدیه از WES کانادا


 
نام:*
نام خانوادگی:*
آدرس ایمیل شما:*
شماره تلفن:
نام دانشگاه صادر کننده مدرک شما:*
مقطع تحصیلی مدرک شما:*


مدرک دانشگاهی شما در چه سالی صادر شده است؟*
 

* - فیلدهای لازم