علت اخذ مدارک از دانشگاههای امریکایی

چرا مدارک دانشگاه امریکایی؟

مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است


اداره كل دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، بر اين اساس مدارك صادره از سوي اين دانشگاه توسط اداره كل دانش‌آموختگان بررسي و ارزشيابي نمي‌شود.


منبع این خبر
بازگشت