تاییدیه مدارک
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اخبار سایت آفرند

pic07-2.jpg

آیا این مدارک دانشگاهی نیاز به دریافت تاییدیه از شرکتهای دیگر دارد؟


خیر ، مدارک ارائه شده از سوی شرکت آفرند به همراه کلیه تائیدیه های لازمه ارائه میگردد و خدمات اخذ تائیدیه مدارک دانشگاهی توسط آفرند بطور رایگان به کلیه مشتریان ارائه خواهد شد.


بنابراین به هیچ عنوان شما نیازی به مراجعه به شرکت و یا اشخاص ثالث جهت اخذ تائیدیه مدارک نخواهید داشت.


بازگشت