لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران

جهت تیدیل سوابق کاری و تجربی و دوره های علمی غیر آکادمیک خود به مدرک معتبر و مورد تایید دانشگاهی ، ابتدا باید رزومه شما مورد بررسی قرار گیرد و درصورت پذیرفته شدن از سوی کارشناسان آفرند ، رشته و مقطع تحصیلی قابل اخذ باطلاع شما خواهد رسید.
لذا درصورتیکه هنوز رزومه خود را ارسال نکرده اید ، ابتدا از طریق منوی سمت راست ، رزومه خود را جهت ارزشیابی ارسال بفرمایید.لیست دانشگاههای امریکایی مورد تایید وزارت علوم ایران

شما میتوانید لیست کامل دانشگاههای امریکایی مورد تایید وزارت علوم ایران را در لینک زیر مشاهده فرمایید